Wystawa Biblii na Karczówce

„Kocham Boże Słowo, całe Słowo, Słowo w słowo” – to nazwa niecodziennej wystawy, jaką od kilku dni można zwiedzać w klasztorze Pallotynów na kieleckiej Karczówce. Wystawa prezentuje historię Pisma Świętego, zarówno tysiącletnie wydania rękopisowe, jak i późniejsze drukowane, a wszystko zgromadzone w jednym miejscu.

Zwiedzanie wystawy to wspaniała lekcja historii. Wszystkich zgromadzonych tutaj eksponatów można dotknąć – wziąć w ręce zwoje papirusu, zapisane na skórze zwierzęcej Pismo Święte, czy zapisany Słowem papier czerpany. Ekspozycja prezentuje jak przez 3,5 tysiąc lat Pismo Święte było pisane, przepisywane, drukowane oraz kto brał w tym udział. Słowo Boże prezentowane w klasztorze jest bardzo dobrze udokumentowane archeologicznie i rzetelnie pokazane. Wystawa ukazuje jak dotrwało ono do naszych czasów praktycznie niezmienione, przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Wśród prezentowanych eksponatów znajdują się m.in. replika Dziesięciu Przykazań – Tablic Mojżeszowych czy pierwsza stronica Pisma wydrukowana tekstem hebrajskim, repliki rękopisów z Qumran, Aleppo, Septuagintę – czyli przekład tekstów hebrajskich na język grecki, Wulgatę Hieronima, a także późniejsze treści Pisma drukowanego – Biblię Guttenberga, Erazma z Rotterdamu, protestancką i kalwinistyczną Biblię Genewska, Wielką Biblię Henryka VIII, czy też stworzone w Polsce wersje – Biblię Jana Leopolity, Biblię Brzeską, Biblię Wujka, czy Biblię Gdańską, stanowiąc

Autorem wystawy jest Dariusz Czyszczoń. Jego grupa podróżuje po Polsce i prezentuje eksponaty w wielu miejscach, począwszy od 2014 r.

Wystawa, zlokalizowana w krużgankach klasztoru na Karczówce potrwa do końca maja b.r. Wstęp jest bezpłatny, aby zwiedzić ekspozycję trzeba dotrzeć do klasztornej kancelarii i poprosić zakonnika o oprowadzenie.

Więcej informacji na temat wystawy można też uzyskać na stronie www.wystawabiblii.pl