Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna  w poniedziałek, wtorek, czwartek po Mszy Św. o godz. 08:00 i 18:00 w budynku plebanii. W nagłych przypadkach w dowolnym czasie.

 • Ślub 
 • –   Metryki chrztu narzeczonych z adnotacją o bierzmowaniu (ważne trzy miesiące od daty wystawienia do przedłożenia w kancelarii parafialnej)
 • –   Dowody osobiste
 • –   Dyplomy ukończenia kursu przedmałżeńskiego + Zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego
 • –   Świadectwo z katechezy z zakresu szkoły średniej
 • –   Jeśli ślub ma być „konkordatowy” – dokumenty z USC „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”

–   Ślub może być zawarty w parafii narzeczonej lub narzeczonego, jeśli jednak jest to w parafii innej, konieczna jest również zgoda jednej z tych parafii.

 • Chrzest
 • –   Akt urodzenia dziecka
 • –   Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, że spełniają warunki by pełnić obowiązki rodzica chrzestnego. Takie zaświadczenie wydaje zawsze parafia zamieszkania rodzica chrzestnego. Chrzty odbywają się w drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12:00, a także w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Rodziców dziecka i rodziców chrzestnych obowiązuje jedna konferencja przed chrztem, która zwykle odbywa się w piątek przed drugą niedzielą bezpośrednio po wieczornej Mszy.
 • Pogrzeb
 • –   Akt zgonu
 • –   Zaświadczenie o udzielonych Sakramentach (jeśli chory był zaopatrzony w szpitalu)
 • –   Jeśli zmarły nie był parafianinem, zgoda parafii do której należał na pochówek w innej parafii.
 • Odwiedziny chorych
 • –   Należy zgłosić osobiście lub telefonicznie nazwisko i adres chorego w celu uzgodnienia terminu odwiedzin. Mogą to być comiesięczne – pierwszopiątkowe wizyty księdza z Komunią Świętą, lub jednorazowa w nagłych przypadkach.
 • Sakrament Bierzmowania
 • –   Do Sakramentu Bierzmowania młodzież przygotowuje się i przystępuje w parafii miejsca zamieszkania. Dokumenty, które są konieczne przy przystąpieniu do tego sakramentu to metryka chrztu kandydata i zaświadczenie dla świadka bierzmowania, stwierdzające, że dana osoba jest osobą wierzącą i praktykującą i tym samym może pełnić taką funkcję. Zaświadczenie takie wydaje zawsze parafia miejsca zamieszkania świadka.
 • I Komunia Święta
 • –   I Komunia Święta jest pierwszym sakramentem w życiu dziecka, do którego potrzebna jest metryka chrztu.  I tu często pojawia się przeszkoda, bo bywa, że dziecko zostało ochrzczone na inne nazwisko niż obecnie nosi. Jest to najlepszy moment, by doprowadzić do zgodności zapisu w księgach metrykalnych z zapisem w USC. Wystarczy, że rodzic dziecka przyniesie do kancelarii parafii w której był chrzest„akt zupełny urodzenia dziecka”. Resztę spraw załatwi kancelaria parafialna. Jest to sprawa konieczna do sprostowania przed I Komunią św., by nie pojawiła się przed bierzmowaniem lub ślubem.
 • Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych i dla świadka sakramentu bierzmowania
 • -Takie zaświadczenie wydaje zawsze parafia miejsca zamieszkania.
 • Metryki chrztu do I Komunii św., Bierzmowania i Ślubu
 • –   W myśl zasady: „gdzie fakt tam akt” – po metrykę chrztu do wyżej wymienionych sakramentów należy udać się do parafii, gdzie chrzest miał miejsce.