Duszpasterze

Proboszczowie i inni duszpasterze – Salezjanie, w Niewachlowie

Proboszczowie

 • 1950 – 1954 – ks Jan Kanty Zeman – budowniczy kościoła – (†zmarł †30 września 1991 roku w Ścieborzycach)
 • 1954 – 1957  – ks. Karol Bratek – (zmarł 22 czerwca 1959 roku w Lubinie Legnickim)
 • 1957 – 1964 – ks. Edward Żołyniak – (zmarł 28 listopada 1994 roku w Krakowie)
 • 1964 – 1968 – ks. Zygmunt Kowalik – (zmarł 21 sierpnia 1971 roku we Wrocławiu) )
 • 1968 – 1977 – ks. Konrad Latusek – (zmarł w 4 listopada 2006 roku w Marszałkach)
 • 1977 -1987 – ks. Bronisław Piróg – pierwszy proboszcz parafii – (zmarł: 2 lipca 2013 roku w Rzeszowie)
 • 1987  – 1996 – ks. Albert Haitzer – (zmarł 27 czerwca 2002 roku w Pogrzebieniu)
 • 1996 – 2005 – ks. Janusz Popielski – (zmarł 16 lipca 2020 r. w Wiśle)
 • 2005 – 2015 – ks. Władysław Sikora
 • 2015 – 2021 – ks. Janusz Garbacz
 • 2021 – ks. Leszek Leś

Inni kapłani, którzy tu  pracowali:

 • ks. Antoni Kabis ( zmarł 21 czerwca 2007 roku w Szczyrku)
 • ks. Józef Komar
 • ks. Edward Mazur (zmarł  1 września 2012 r. we Wrocławiu)
 • ks. Bolesław Kiwior
 • ks. Józef Mostowik (zmarł 12 czerwca 1992 r. we Wrocławiu)
 • ks. Jan Waszut (zmarł 22 marca 1991 roku w Krakowie)
 • ks. Marian Filipiak (zmarł 7 listopada 2013 roku Sułowie
 • ks. Piotr Smolka
 • ks. Władysław Cichocki
 • ks. Marek Wesołowski
 • ks. Bernard Waidemann (zmarł 20 listopada 2005  w Rosenheim (Niemcy)
 • ks. Krzysztof Grabowski
 • ks. Stanisław Konior
 • ks. Paweł Gacek
 • ks. Marek Rusek
 • ks. Mieczysław Faruń
 • ks. Jan Szymańczuk – (diecezja)
 • ks. Ryszard Kleczyński – (diecezja)
 • ks. Mieczysław Wołowiec – ( po za Zgromadzeniem Salezjańskim)
 • ks. Adam Starzyk
 • ks. Janusz Garbacz
 • ks. Robert Wróblewski
 • ks. Sławomir Zdoliński

obecnie:

Ks. Leszek Leś SDB – proboszcz parafii

Ks. Ryszard Szymeczko  SDB – duszpasterz