Rejestracja na 9 Pielgrzymkę Rowerową Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę

PROSIMY O REJESTROWANIE SIĘ POJEDYNCZO. 1 UCZESTNIK = JEDNA REJESTRACJA, JEDNA WPŁATA. DZIĘKUJEMY.

  1. Zapisy na IX RPDK odbywają się przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej (pielgrzymkarowerowa.pl/formularz-zgloszeniowy). Nie ma możliwości zapisania się w inny sposób.
  2. Na organizację pielgrzymki (transport, materiały  duszpasterskie, pakiet pielgrzyma i ubezpieczenie) jest pobierana opłata: 80 zł (dorośli i młodzież) oraz 40 zł (dzieci – szkoła podstawowa). Opłatę należy uiścić online poprzez serwis Tpay.
  3. Osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Pozostałe osoby niepełnoletnie (16 i 17 lat) mogą uczestniczyć w pielgrzymce za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, na której wskazany będzie pełnoletni uczestnik pielgrzymki ustanowiony jako osoba odpowiedzialna za niepełnoletniego uczestnika.
  4. Osoby rozpoczynające pielgrzymowanie są zobowiązane zgłosić się do sekretariatu w celu złożenia oświadczenia o stanie zdrowia („oświadczenie – reżim sanitarny” do pobrania na stronie pielgrzymki) oraz odbioru pakietu pielgrzyma (książeczki pielgrzyma i znaczka).

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny od dnia 1 lipca od godz. 18:00 do wyczerpania ilości miejsc (300 pątników). Opłata zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi.

Zapisy trwają do 8 sierpnia do 23:59.

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie COVID-19 (obowiązkowe)

Zgoda opiekuna na udział nieletniego w IX RPDK

REJESTRACJA NA IX RPDK ROZPOCZYNA SIĘ 1 LIPCA O GODZ. 18:00 TYLKO ONLINE