List gratulacyjny Papieża Franciszka

Czcigodnemu Bratu
MARIANOWI FLORCZYKOWI
Biskupowi Tytularnemu Limaty i Pomocniczemu w Kielcach

który świętuje srebrny jubileusz święceń biskupich,
winszujemy gorąco radosnego wydarzenia,
pamiętając o jego gorliwej pracy w diecezji kieleckiej,
w Konferencji Episkopatu Polski i w Kurii Rzymskiej,
o tym, że uczy jak przez sport wznosić wzwyż,
ku chwale Bożej, i ciało i duszę
i o tym, że wykazuje szczególną serdeczność
tak wobec kapłanów jak i wiernych świeckich.

Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Łaskawej,
świętego Stanisława, biskupa i męczennika
i błogosławionego Wincentego Kadłubka
życzymy mu jak najobfitszych darów
od Chrystusa, Najwyższego i Dobrego Pasterza
i łaskawie udzielamy błogosławieństwa,
usilnie prosząc o modlitwy za urząd przez Nas pełniony.

Dane w Rzymie, na Lateranie, w dwudziestym drugim dniu marca, w roku 2023

 Franciszek