intencje do 11 grudnia 2022 r.

   NIEDZIELA 04.12.2022 r.
 8.00 + Jan Woźniak w 8 r. śm.
10.00 ++ Przemysław i Dariusz Piotrowski (rez)
12.00 O zdr. i błog. Boże` oraz opiekę MBCz dla Barbary Krzywickiej
18.00 W int. parafian
    Poniedziałek 05.12.2022 r.
 6.00 Po za parafią, za + Ryszarda Bębacz, w seminarium w Krakowie

– + Wojciech Detka od koleżanek i kolegów z pracy D. Schmith

17.00 + Jerzy Wojtasik od Łucji Obara z dziećmi i Waldemara Detka
   Wtorek 06.12.2022 r.
 6.00 + Ryszarda Bębacz od rodziny Guzych Szafarczyków
17.00 ++ Józef Detka i Stefania oraz ++ Cecylia i Konstanty Galara zm. z rodz. Detków i Galarów
  Środa 07.12.2022 r.
 6.00 ++ z rodz. Kołodziejów, Pobochów, Bąk, Chwastowskich, Bębacz    
       Bujnowskich, Kusińskich  oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 – + Jerzy Wojtasik od uczestników pogrzebu

– ++ Stanisław, Lucyna, Józef Jaśkowscy

– + Adam Skowron od  chrzestnej

– + Matusz Marek od chrzestnej Agaty Kunickiej z rodziną

–  ++ Rafał, Aneta, Janina Burkiewicz od rodziny Urbanowskich i Myszko

   Czwartek 08.12.2022 r.
 6.00 + Antoni Rubak
17.00 Dzięk.błag. z prośbą o Boże błog., łaski i zdrowie dla członkiń Róży Niepokalanego Poczęcia NMP i ich rodzin
    Piątek 09.12.2022 r.
6.00 O Boże Miłosierdzie dla Ojczyzny
17.00 + Tadeusz i Eugeniusz Gałęzowscy od siostry Zofii, Grażyny, Lidii i Doroty.
    SOBOTA  10.12.2022 r.
6.00 ++ rodziców; Heleny, Józefa, Kazimierza i Bogdana brożyna oraz ++ Zofii i Stefana Durlik i zm. z tych rodzin.
17.00 + Beata Lewandowska w 1 rocz. śm.
   NIEDZIELA 11.12.2022 r.
 8.00 ++ Stanisławę, Mariana i Krystynę Wrona oraz zm. ich rodziców i rodzeństwo
10.00 Dzięk.błag. w 60 rocz. ślubu Krystyny i Władysława o zdr. Boże błog.
i opiekę MBCz w ich dalszym życiu i dla całej rodziny.
12.00 W int. parafian
18.00 ++ Teresa i Zdzisław Wołowiec oraz ++ Józefę i Mikołaja Zapałę i zm.
z tych rodzin.