Alleluja, Jezus zmartwychwstał!

Zmartwychwstanie Chrystusa, to największe
wydarzenie w dziejach ludzkości.
Niech dotrze do głębi każdego serca,
aby radość wielkanocnego poranka umacniała nadzieję
na wieczne trwanie ze Zmartwychwstałym Panem.

Światło zwycięstwa nad ciemnością niech rozjaśnia nasze serca,
a Zmartwychwstały Jezus niech napełnia nas nadzieją
na lepsze jutro, na pokój, na zgodę w rodzinach i w ojczyźnie.

Radosnych, pełnych wzajemnej miłości i bliskości świąt Zmartwychwstania Pańskiego
naszym parafianom i gościom
życzą –  SALEZJANIE.