Życzymy….

 Narodziny Jezusa zmieniły wszystko.

Zmienił się bieg historii.
Zmienił się świat. Zmienił się człowiek.
Zmiany były tak głębokie,
że od narodzin Jezusa
 rozpoczęliśmy liczyć czas….

 

 Kolejne  świętowanie narodzin Jezusa Chrystusa
niech rodzi w Waszym sercu
nową nadzieję, która umacnia wiarę.

Ona staje się źródłem pokoju serca i sensu życia,

źródłem przemiany na lepsze,

źródłem ufności w pokonaniu  trudności,

źródłem wszelkich łask na nadchodzący

Nowy Rok 2023.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,
pełnych pokoju i radość, wszystkim parafianom
 i gościom  życzą – SALEZJANIE.