Hej kolęda, kolęda……

Jak przygotować się do kolędy?

    Zakończyła  się oktawa Bożego Narodzenia, a my trwamy w podniosłej atmosferze wizyty duszpasterskiej, zwaną potocznie kolędą.
      Przyjęcie kapłana po kolędzie to również zaznaczenie swojej przynależności i żywej więzi z Kościołem. Do tego spotkania także należy się przygotować – duchowo, ale także poprzez zewnętrzne symbole. Szczególnym tego znakiem jest przygotowanie stołu. Po nakryciu białym obrusem, ustawiamy na nim krzyż, świece, naczynie z wodą święconą oraz kropidło. Elementy te podkreślają znaczenie wizyty duszpasterskiej, która jest przede wszystkim wydarzeniem religijnym. Centralnym miejscem jest modlitwa podczas której zapalamy świece. Krzyż jako symbol naszej wiary, stawiamy go na środku pomiędzy świecami, podkreślając tym samym miejsce, jakie Zbawiciel powinien zajmować w naszym domu i życiu. Przed kolędą do specjalnego naczynia nalewamy wodę święconą. Obok kładziemy kropidło. Jeśli nie mamy w domu wody święconej, możemy poprosić księdza o jej poświęcenie. Są to niezbędne elementy do obrzędu błogosławieństwa mieszkania z pokropieniem wszystkich domowników wodą święconą.
     Pamiętając o tym niezbędnym, zewnętrznym wymiarze przygotowania się do wizyty duszpasterskiej nie zapominajmy przede wszystkim o otwarciu swojego serca, domu i zaangażowania się w to umacnianie więzi ze wspólnotą Kościoła, jakim jest przyjęcie swojego duszpasterza.

Na podstawie opracowania: Magdaleny Pawełczyk

WIZYTA    DUSZPASTERSKA – KOLĘDA  w Roku 2023

DATA

DZIEŃ  TYGODNIA ROZP. KOLĘDY

ULICA

02.01.23

PONIEDZIAŁEK

 godz.  1530 Kruszelnickiego  12-36

Kruszelnickiego 11- 39

03.01. 23

WTOREK

godz.  1530 Kruszelnickiego  38 -62

Kruszelnickiego  47-109 
i  Miedziana 20

04.01. 23

ŚRODA

godz. 1530 Kruszelnickiego  64 – 124

Kruszelnickiego  111- 159

05.01. 2023 CZWARTEK godz. 1530 Kruszelnickiego  126178

Kruszelnickiego  161199

06.01.2023 Trzech Króli    
07.10.2023 SOBOTA godz. 1000 Kruszelnickiego  180-240

Kruszelnickiego  201253

cd. nastąpi  wkrótce…