Wszystkich Świętych w Kielcach

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – dni zadumy i refleksji nad świętością i życiem po śmierci. Biskup Kielecki Jan Piotrowski odprawi Mszę św. 1 listopada 2016 r. o godz. 11.00 na Cmentarzu Starym

Także o godz. 11.00 na cmentarzu „na Piaskach” Eucharystii będzie przewodniczył biskup Marian Florczyk, nastomiast o godz. 12.00 na cmentarzu na Cedzynie Mszy św. będzie przewodniczył biskup senior Kazimierz Ryczan.

Od Dnia Zadusznego rozpocznie się modlitwa za naszych bliskich zmarłych, która potrwa do 8 listopada. W tych dniach za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych możemy pod zwykłymi warunkami zyskać odpust zupełny.

Przypominamy o zachowaniu czystości na cmentarzach. Każdy cmentarz – to miejsce święte! Niedopuszczalne jest wprowadzanie psów i jeżdżenie na rowerze! Pies niesiony na rękach dalej pozostaje psem! Uschłe kwiaty i śmieci prosimy składać na miejsca do tego przeznaczone. Pamiętajmy także, aby sprzątając groby swoich bliskich nie zaśmiecać grobów sąsiednich.