Wielkanoc 2023

Człowieku naszych czasów!

Chrystus wyzwala cię z wszelkiego zniewolenia i posyła cię, abyś zdobył samego siebie, abyś zdobył miłość, która buduje i szuka dobra, miłość wymagającą, która sprawi, że będziesz budował…

Człowieku naszego czasu! Tylko zmartwychwstały Chrystus może w pełni zaspokoić twoje niezbywalne pragnienie wolności!

Człowieku naszego czasu! Chrystus wyzwala cię

z więzów egoizmu i wzywa, ażebyś bez zwłoki i z radością dzielił się z innymi i byś poświęcał się dla dobra bliźnich

Człowieku naszych czasów! Chrystus cię wyzwala,

ponieważ cię kocha, ponieważ wydał za ciebie siebie samego (por. Ga 2,20), ponieważ dla ciebie i dla wszystkich odniósł zwycięstwo.

Chrystus oddał świat i ciebie Bogu i przywrócił Boga tobie oraz światu. Na zawsze! „Ufajcie, Jam zwyciężył świat!”

(Jan Paweł II)

KOŚCIÓŁ, jak co roku, w Niedzielę Zmartwychwstania głosi,

że ŻYJE Ten, który stał się naszą Paschą.

Ten, który umarł na krzyżu, objawia pełnię Życia.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, aby człowiek żył pełnią własnego życia;

aby człowiek żył z Boga i w Bogu

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ.

OTO JEST DZIEŃ, w którym rozstrzygnął się odwieczny bój,

pomiędzy życiem i śmiercią, pomiędzy dobrem a złem.

Dzisiaj przeważa się szala: ŻYCIE JEST GÓRĄ. DOBRO JEST GÓRĄ!

CHRYSTUS ukrzyżowany wstał z grobu. PRZEWAŻYŁ SZALĘ NA STRONĘ ŻYCIA.

Zaszczepił Życie na nowo na glebie ludzkich dusz. Śmierć ma swoje granice.

CHRYSTUS OTWORZYŁ WIELKĄ NADZIEJĘ: nadzieję Życia poza zasięgiem śmierci.

CHRYSTUS POWSTAWSZY, WIĘCEJ NIE UMIERA!

Choćby w dziejach człowieka — i w czasach, w których żyjemy — potęgowało się zło.

Choćby po ludzku nie było widać przejścia, choćby szalały potęgi ciemności i siły zła.

ODKUPICIEL JUŻ ODNIOSŁEŚ ZWYCIĘSTWO! Jego Pascha jest Przejściem!

On już odniosłeś zwycięstwo!

I UCZYNIŁ JE NASZYM ZWYCIĘSTWEM!

Świętujemy dzisiaj Zmartwychwstanie!

Oto człowiek został odebrany śmierci — ODDANY ŻYCIU.

Oto człowiek zostaje odebrany grzechowi — ODDANY MIŁOŚCI.

Wy wszyscy, którzy gdziekolwiek wstępujecie w mroki śmierci, słuchajcie:

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

CHRYSTUS ZWYCIĘŻYŁ grzech w swym Krzyżu i Zmartwychwstaniu.

PODDAJCIE SIĘ JEGO MOCY!

Ostatnie słowo Boga w sprawie ludzkiego losu to nie śmierć, lecz życie;

nie rozpacz, lecz nadzieja.

Do tej nadziei Kościół wzywa Powtarza im niewiarygodną, a przecież prawdziwą nowinę:

Chrystus zmartwychwstał! Niech wraz z Nim zmartwychwstaje cały świat! Alleluja!”

Obfitego błogosławieństwa: zdrowia, radości i pokoju, naszym parafianom, gościom i wszystkim uczęszczającym do naszego kościoła, składają –  SALEZJANIE