Warto przeczytać. Nowa cena NIEDZIELI

Szanowni Księża.

Redaktor naczelny tygodnika „Niedziela”  informuje o tym, że, poczynając od numeru datowanego na 5 grudnia, zmianie ulega cena tygodnika, która odtąd będzie wynosić 8 zł. Podwyżka spowodowana jest względami ekonomicznymi – przede wszystkim rosnącymi cenami papieru i kolportażu. Ze swej strony  Ksiądz Redaktor zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby tygodnik prezentował się jeszcze bardziej atrakcyjnie. Służyć temu mają m.in. różne dodatki, które mają się pojawić w Niedzieli.
Zdaję sobie sprawę, że podwyżka ceny nigdy nie jest rzeczą mile widzianą, ale mam nadzieję, że nie zniechęci nas to do dalszego promowania czytelnictwa prasy katolickiej. Katolicka prasa, jeśli się znajdzie w domach naszych parafian, ma szansę przynajmniej po części prostować zafałszowany obraz wiary, Kościoła i osób duchownych, jaki nierzadko jest prezentowany w mediach świeckich. Jest to szansa, której nie możemy zmarnować.
Zachęcam PT Księży do lektury mojego komunikatu umieszczonego w ramach komunikatów związanych z konferencjami rejonowymi. Piszę tam m.in. o możliwości umieszczania informacji z parafii na stronie internetowej www.niedziela.pl.
Pozdrawiam Księży i dziękuję za wszelkie przejawy życzliwości.
ks. Tomasz Siemieniec 

…………………………………………………………………….

W najnowszym Gościu Niedzielnym m.in.:

– Czekam na Ciebie, Książę Pokoju. Świat nigdy nie miał w nadmiarze ani pokoju, ani modlitwy. W tegoroczny adwent, który rozpoczyna się w atmosferze niepokoju i niepewności, wejdźmy razem i przeżyjmy go jako szczególną szkolę modlitwy.
– Nie każdy jest gościem. O tym, jak w sposób odpowiedzialny pomagać migrantom, o szantażu emocjonalnym i bezpieczeństwie Polski mówi metropolita białostocki, biskup polowy abp Józef Guzdek.
– Błogosławiony, patron, orędownik. Monumentalna, poruszająca umysły i serca uroczystość beatyfikacji ks. Jana Machy w katowickiej katedrze 20 listopada br. dopisała puentę do słów jego ostatniego więziennego listu: „Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem”.
– Z Izraela przywiozłem szum wiatru. Jak przedstawić dźwiękiem egipskie ciemności? I co musi mieć w głosie Bóg Ojciec? „Biblia Audio. Superprodukcja” to największe słuchowisko radiowe w Europie. Już od grudnia płyty z poszczególnymi księgami Pisma Świętego dołączone będą do „Gościa Niedzielnego”.
– Jeden rzut kamieniem. Jak wygląda życie na Podlasiu? „Gdy na wschodzie od tygodni wojsko, policja i straż graniczna, gdy na granicy wrze i robi się coraz bardziej niepokojąco,

W najnowszej Niedzieli m.in.:

– Adwent. Każdy z nas ma swój Adwent do przeżycia. Ale czy wiemy, jak dobrze wykorzystać ten okres radosnego oczekiwania na przyjście Pana oraz czy poprawnie rozumiemy adwentową symbolikę i tradycje?
– Między strachem a współczuciem. W lasach przy granicy z Białorusią można znaleźć zarówno porzucone śpiwory, Koran, jak i wnioski o azyl. Migranci pukają często do drzwi kościołów i cerkwi.
– Świat odrzucił Boga? Trudno dziś dostrzec totalitaryzm, bo skrywa się on pod płaszczykiem liberalnej demokracji. Aby przetrwać, musimy być Kościołem bez kompromisów – przekonuje Rod Dreher.
– Religia pod ostrzałem. Ataki na miejsca sprawowania kultu religijnego, akty wandalizmu czy inne przejawy dyskryminacji wymierzonej w osoby wierzące w życiu publicznym stają się coraz częstsze.

W Niedzieli Kieleckiej m.in.:

– Przykłady pociągają. Grupa ministrantów i lektorów z parafii Tumlin odwiedziła seminarium duchowne w Kielcach – Wielkie rzeczy w małych Sokolnikach. Licząca zaledwie 1800 osób par. Sokolniki zmienia się z dnia na dzień.
– Co kryją krypty pińczowskiego klasztoru?
– Dobrzy ludzie z Lubczy. Niewielka parafia w dekanacie wodzisławskim prowadzi prace remontowe przy kościele MB Częstochowskiej.