Warto przeczytać

W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego (6 zł) m.in.:

– Bóg wie najlepiej. Kiedy Bóg nie daje nam czegoś, o co prosimy, to znaczy, że ma ku temu swoje powody.

– Kwestia smaku. W przedświątecznym szaleństwie często zatracamy smak czekania na przychodzącego Syna Bożego i zaczynamy kupować mdłe opowiastki o „magii świąt”.

– Koniec czasów strachem podszyty. Wiele osób z niepokojem czeka na „trzy dni ciemności”, które podobno mają być zapowiadane w licznych objawieniach. Aby chronić się przed niebezpieczeństwem, kupują specjalne, woskowe świece, które mają być jedynym gwarantem bezpieczeństwa. Skąd bierze się popularność lękowego myślenia i mentalności prowadzącej do przyjmowania obcej duchowi Ewangelii postawy obronnej?

– Miłość w porządku. Świadczenie miłosierdzia powinno być racjonalne i nie może opierać się tylko na doraźnych porywach serca – pisze Franciszek Kucharczak, wyjaśniając, na czym polega chrześcijańska zasada ordo caritatis.

W najnowszej Niedzieli (8 zł) m.in.:

– Wracają, skąd ich ród. Nasze członkostwo w UE ma również koszty demograficzne – 2 mln naszych rodaków zamieszkało w krajach UE. Czy ludzie ci wrócą do Polski?

– Czy wyznawców Chrystusa wolno bić? O współczesnym społecznym katolicyzmie i niebezpiecznych zapędach liberałów do „opiłowywania” katolików mówi prof. Jan Żaryn

– Dzieci widzą inaczej. Bijący rekordy popularności serial „Squid Game” budzi wiele kontrowersji. Najbardziej niepokoi jednak fakt, że kolejne odcinki przyciągają przed ekrany coraz młodszych widzów. Czy faktycznie serial jest niebezpieczny?

– Co uspokoi krytyków Kościoła? Czy w wyniku spadku powołań frekwencji na Mszach św. polski Kościół się rozpadnie? Odpowiedzi poszukuje Jonathan Luxmoore.

Do numeru dołączony kalendarz na rok 2022: Podróże z wiarą

W Niedzieli Kieleckiej m.in.:

– KSM powiększyło szeregi. Spotkania w parafii Stopnica rozpoczęły się rok temu. W Uroczystość Chrystusa Króla nowi członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży złożyli przyrzeczenia.

– 25 lat pomocy dla Miechowa. W 1996 roku rozpoczęły działalność Stołówka Charytatywna, Stacja Opieki i Środowiskowy Dom Seniora w Miechowie.

– Sposób na bierzmowanych. Jak sprawić, aby katechezy przed bierzmowaniem były atrakcyjne? Pomysł z parafii św. Jadwigi Królowej w Kielcach.

– Budowniczowie Bożego Królestwa. Medale Pro Christo Rege et Ecclesia zostały wręczone w katedrze.