Warto przeczytać…..

W najnowszej Niedzieli m.in.:

Odsetek uczniów uczęszczających na szkolną katechezę stale maleje. Co zrobić, aby dzieci i młodzież zachęcić do uczestniczenia w lekcji religii? Jak sprawić, aby katecheza była dla młodych ludzi niezapomnianą lekcją? Czy frekwencja na religii zależy tylko od katechetów? Na te pytania odpowiadają eksperci na co dzień związani z katechizowaniem.

Prawda o księgach zakrytych. Czym są apokryfy? Czy zawierają choć ziarno prawdy o Jezusie? Czy katolik może je czytać? Przyglądamy się apokryfom z punktu widzenia katolika.

Dzisiejsza potęga gospodarcza Niemiec została zbudowana m.in. na niemieckich zbrodniach II wojny światowej. O tym, jak niemieckie firmy bogaciły się na krzywdzie państw okupowanych mówi dr Adam Hlebowicz z IPN-u.

W Niedzieli Kieleckiej m.in.:

O pomocy chorym, kruchości życia i diecezjalnych obchodach Dnia Chorego mówi ks. dr Jan Jagiełka

Komu przeszkadzają kapliczki? W pierwszej połowie stycznia mieszkańcami południowych dzielnic Kielc wstrząsnęła informacja o zdewastowaniu dwóch kapliczek na Stadionie Leśnym, który jest traktowany jako skarb miasta.

Dziadkowie przekazują wartości młodym, aby mogli odnaleźć Jezusa, który jest sensem życia – mówił bp Marian Florczyk do seniorów w kościele św. Wojciecha w Kielcach w I Diecezjalnym Dniu Babci i Dziadka

W najnowszym Gościu Niedzielnym m.in.:

Dziś nie wszyscy oddani na wyłączność Bogu żyją w klasztorach. Oprócz zakonów istnieją jeszcze inne formy życia radami ewangelicznymi w Kościele. Wszystkich tych ludzi łączy konsekracja. Różnorodność form życia konsekrowanego opisuje Franciszek Kucharczak.

Do włoskich księgarń trafił zbiór tekstów Benedykta XVI napisanych już po jego rezygnacji. Książka, zatytułowana „Czym jest chrześcijaństwo? Duchowy prawie-testament”, to świadectwo tego, jak ten wybitny teolog, który został papieżem, postrzegał Kościół.

O przyczynach zwlekania Berlina z pomocą wojskową dla Ukrainy mówi dr Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.