Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca

W dniu 25 marca o godz. 12.00 we wszystkich kościołach w Polsce będą biły dzwony. Kapłani w tym czasie będą odmawiali: Modlitwę Anioł Pański i inne modlitwy w kościołach, a wiernych zachęcamy do tej modlitwy w domach.

Przykładowy przebieg takiej modlitwy:

  • najpierw modlitwa: Anioła Pański

  • następnie trzy razy Zdrowaś Maryjo –  w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne i za zmarłych.

Niech wierni łączą się w tym czasie ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy. Została też przesłana propozycja następującej modlitwy do odmówienia:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”