Przebieg Triduum Paschalnego

  1. Wielki Czwartek, 01 kwietnia 2021 r.,

Msza Wieczerzy Pańskiej, godz. 18:00

Pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa; po uroczystej Eucharystii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji (ciemnicy), która w tym roku będzie zlokalizowana w prezbiterium.

19:30 – 21:00: Adoracja w ciszy

  1. Wielki Piątek, 02 kwietnia 2021 r.

08:00 – 17:00 – Adoracja w ciszy (przed godz.17.00 schowanie Najświętszego Sakramentu).

17:00   – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (w kościele)

Liturgia ku czci Męki Pańskiej, godz. 18:00

Liturgia ta jest wejściem w tajemnicę Męki i Śmierci Chrystusa. W centrum znajduje się krzyż, co podkreśla zarówno liturgia słowa, jak i następująca po niej adoracja krzyża. Na zakończenie liturgii przenosi się Najświętszy Sakrament do przygotowanej w kościele kaplicy Grobu Pańskiego. Adoracja trwa aż do Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę (według programu)

19:30-21:00 – Adoracja w ciszy

20.00 – 21.00 – okazja do spowiedzi

  1. Wielka Sobota, 03 kwietnia 2021 r.

W tym dniu kościół trwa na modlitwie przy Grobie Pańskim dziękując za dar odkupienia i oczekując radości Zmartwychwstania

09:00-19:30 Adoracja w ciszy ( przed godz.19.30 schowanie Najświętszego Sakramentu)

10:00-14:00 – Święcenie pokarmów (co 30 minut na placu przed kościołem; prosimy o zachowanie dystansu czyli dużych odstępów miedzy sobą,  koszyczki trzymamy w ręce).

Jeśli nie będzie można gromadzić się w kościele

Kapłan przejedzie ulicami parafii i poświęci pokarmy najpierw od godz. 9.00 ulicą Batalionów  Chłopskich a od godz. 12.00  ulicą Kruszelnickiego, a od godz. 14.00 ulicami: Miedzianą  i  Malików. Nie wychodzimy z domów (nie gromadzimy się), jedynie możemy otworzyć okno w pokoju w którym znajduje się koszyczek.

Wigilia Paschalna w Wielką Noc, godz. 19:30

Ta msza jest najważniejszym wydarzeniem w ciągu całego roku liturgicznego. Poprzez bardzo bogatą liturgię (poświęcenie ognia, śpiew Orędzie Paschalnego, rozbudowaną liturgię słowa, liturgię chrzcielną i eucharystyczną ) ukazuje całość historii zbawienia i wydarzenie Zmartwychwstania jako najważniejsze w dziejach świata. Kościół uroczyście sprawuje liturgię Wigilii, w której wspomina „wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia”, którego dokonał Chrystus przez swoje chwalebne Zmartwychwstanie oraz ogłasza tę radość całemu światu.

  1. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 04 kwietnia 2021 r.

To dzień w którym Kościół głosi radość ze Zmartwychwstania.

Msze święte o 8:00, 10:00, 12:00 i 18:00

Jeśli nie będzie Rezurekcji – przed Mszą św. o godz. 7.45 adoracja Najświętszego Sakramentu zamiast Rezurekcji.

 

OKTAWA WIELKANOCY

Poniedziałek Wielkanocny, 05 kwietnia 2021 r.

Msze święte: 8:00, , 10:00, 12:00 i  18:00 

kolejne dni Oktawy: Msze święte: o 8:00 i 17.00

Niedziela Bożego Miłosierdzia, 11 kwietnia 2021 r.

Msze w kościele o 8:00, 10:00, 12:00 i 18:00