Oświadczenie…….

KURIA DIECEZJALNA W KIELCACH    

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr  OR 4/23                                                            Kielce 10.03.2023 r.

 

Oświadczenie Rady Kapłańskiej

Obradująca w dniu 09.03.2023 roku Rada Kapłańska, pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego oraz z udziałem biskupów pomocniczych Ks. Bp. Mariana Florczyka i Ks. Bp. Andrzeja Kalety, wyraża sprzeciw wobec wszelkich oskarżeń odnośnie do osoby św. Jana Pawła II.

Św. Jan Paweł II całym swoim życiem jak i nauczaniem był i jest autorytetem okazującym szacunek dla każdego człowieka, tym bardziej pokrzywdzonego i bezbronnego. Wszyscy pamiętamy jego apostolską pielgrzymkę w 1991 roku na Ziemię Świętokrzyską i zdecydowane przesłanie, które skierował do nas wszystkich w obronie życia i rodziny. Przez cały swój pontyfikat świadczył o wielkiej wartości daru życia, godności osoby ludzkiej oraz prawdy i miłości.

Te wartości nie pozwalają nam niszczyć autorytetu św. Jana Pawła II. Dlatego zwracamy się z prośbą do kapłanów i wiernych naszej diecezji o dar solidarnej modlitwy, zgłębiania Jego dziedzictwa oraz odwagę do osobistego świadczenia, że św. Jan Paweł II jest autorytetem do budowania godnego życia osobistego i narodowego.

                                                            W imieniu Rady Kapłańskiej

                                                                      Ks. dr Karol Zegan