ODPUST PARAFIALNY

W dniu 27 sierpnia (w niedzielę) odbył się odpust parafialny ku czci MB Częstochowskiej. Przez cały dzień na wszystkich Mszach świętych kazania odpustowe głosił ks. Edward Lisowki. o godz. 12.oo Sumę odpustową celebrowali: ks. Dyrektor Wspólnoty Zakonnej i Proboszcz  parafii Świętego Krzyża w Kielcach ks. Edward Lisowski oraz proboszcz tutejszej parafii ks. Janusz Garbacz. Kazanie odpustowe wygłosił główny celebrans.