Obowiązek noszenia maseczek w czasie liturgii

Zwracamy się do wszystkich wiernych, aby podczas Mszy świętej  zakrywali ust i nosa, co jest obowiązkiem nałożonym przez władze państwowe. W związku z tym, prosimy wszystkich uczestników  liturgii o przestrzeganie tego nakazu. Maseczka czy inny rodzaj zakrycia ust i nosa zostają odsłonięte tylko na czas przyjęcia Komunii świętej na język. Ze względu na bezpieczeństwo przypominam, że jest możliwość przyjmowania Komunii świętej na rękę i w taki sposób powinniśmy przyjmować Komunię Świętą w naszym kościele