KURIA DIECEZJALNA W KIELCACH

Nr OD – 18/23                                                                                         Kielce, dnia 5 maja 2023 r.

KOMUNIKAT

         Kuria Diecezjalna oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach zapraszają na XVII Rodzinną Majówkę Rowerową, która  odbędzie się w sobotę 20 maja pod patronatem i z udziałem  Księdza Biskupa Mariana Florczyka.

Wydarzenie upamiętnia osobę św. Jana Pawła II, za Jego wstawiennictwem będziemy modlić się m.in. za nasze rodziny. Trasa Majówki wiedzie z Kielc przez Dyminy i Kaczyn, gdzie znajdują się relikwie i pamiątki Papieża Polaka, do Borkowa. Spotkanie na placu Jana Pawła II przy kieleckiej katedrze o godz. 9.30. Po zakończeniu możliwość powrotu autokarami.

             Karty uczestnictwa można  odebrać w obiektach sportowych Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach oraz w Biurze Caritas przy placu Najświętszej Marii Panny.

          WIKARIUSZ GENERALNY   † Andrzej Kaleta

Ks. Krzysztof Banasik   Diecezjalny Duszpasterz, Kultury Zdrowotnej