3 Niedziela Wielkiego Postu – 15.03.2020

  1. Dzisiaj o godz. 17.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
  2. W środę o godz. 1700 nieustająca nowenna do M.B.Cz. Po niej Msza św. wieczorna, na którą zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej, Odwołujemy spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Kominiii św. i ich rodziców
  3. W czwartek – uroczystość św. Józefa. W tym dniu na Mszę św. zapraszamy szczególnie członków Żywego Różańca szczególnie Różę św. Józefa i członków ich rodzin. W ich intencji będzie sprawowana ta Msza św.Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w tym tygodniu w piątek po Mszach świętych o godz. 8.00 i 17.00.
  4. Od przyszłej niedzieli przed kościołem będą rozprowadzane baranki Caritas. W tym roku baranki wykonane będą z białej czekolady. Dochód z ofiar przeznaczony będzie na dofinansowanie kolonii i dożywianie dzieci z rodzin ubogich. Minimalna cena 5 zł.
  5. Od V Niedzieli Wielkiego Postu w dniach od 29 marca do 1 kwietnia w naszej parafii odbędą się Rekolekcje Wielkopostne. Poprowadzi je Romuald Wilk – Karmelita.
  6. Tak zaplanujmy sobie czas, aby uczestniczyć w naukach rekolekcyjnych. Szczegółowy program wywieszony będzie w gablocie.
  7. Ponieważ zawieszone są zajęcia lekcyjne w Szkołach w całej Polsce dlatego w przyszłą niedzielę o godz.16.00 nie będzie specjalnej Mszy świętej dla kandydatów do Bierzmowania i ich Rodziców. Kandydatów i ich Rodziców prosimy o modlitwę aby Sakrament Bierzmowania w naszej parafii odbył się w zaplanowanym terminie.
  8. Ponieważ od 13 marca w naszej Ojczyźnie wprowadzony jest stan  zagrożenia epidemiologicznego. Dlatego apelujemy do wszystkich Parafian , aby pozostawali we własnych domach, aby unikali dużych skupisk ludzi. Apelujemy również, o to aby w czasie Mszy świętych i Nabożeństw w naszym kościele parafialnym nie uczestniczyło więcej niż 50 osób jednocześnie. Przypominamy,że biskup Ordynariusz wydał dyspensę od udziału w niedzielnej Mszy świętej. Dyspensa ta obowiązuje przez najbliższe dwa tygodnie. Osoby starsze, chore, dzici i młodzież w tym czasie powinny przebywać w domu, tam też poprzez środki masowego przekazu : radio i telewizję powinni uczestniczyć w transmisji niedzielnej Mszy świętej i innych Nabożeństwach. Zachęcamy również osoby, które pozostaną w domu do wytrwałej modlitwy osobistej i rodzinnej np Różaniec o godz 20.30 lub innych modlitw: Koronka do Miłosierdzia Bożego Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale przeżywane w domu rodzinnym. Przyzywajmy również wstawiennictwa Świętych. Od dzisiaj w naszym kościele po każdej Mszy św. na zakończenie modlić się będziemy śpiewając Suplikację. Jeśli epidemia nie ustąpi w najbliższych dwóch tygodniach bierzemy pod uwagę odwołanie Parafialnej Drogi Krzyżowej ul. Kruszelnickiego oraz Rekolekcji Wielkopstnych.
  9. Zachęcamy jak co tydzień do nabywania i lektury prasy katolickiej: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Don Bosco, Promyczek Dobra.