Warto przeczytać

W najnowszej Niedzieli m.in.:

– Nowy dodatek tematyczny do Niedzieli: Podróże z wiarą. Nieznane uroki Katanii – drugiego co do wielkości miasta Sycylii, położonego u stóp Etny.

– Jak zatrzymać młodych w Kościele? Pytamy o stan wiary młodzieży. Młodych w Kościele jest coraz mniej. Eksperci podają wiele przyczyn tego procesu, ale nikt nie ma gotowej recepty na zadanie wyżej pytanie.

– Zostałem skazany na nieistnienie. Trzy lata temu media wydały wyrok na ks. Jacka Stryczka, pomysłodawcę słynnej „Szlachetnej Paczki”. Dziś okazuje się, że w sprawie domniemanego mobbingu nikt nie ma postawionych zarzutów. Ksiądz Stryczek opowiada o tym, co go spotkało i o sile przebaczenia.

– Da Vinci z Niepokalanowa. Gdyby nie wybuch II wojny światowej, o. Maksymilian Kolbe mógłby trafić na listę czołowych polskich wynalazców. Jego myśl techniczna wyprzedzała o wiele lat epokę, w której żył.

W Niedzieli Kieleckiej:

– Powołanie jest darem Boga, ale wspierane jest przez ludzi. Grono Przyjaciół i Sympatyków WSD w Kielcach liczy ponad 4800 członków.

– Służą życiu, prawdzie i sprawiedliwości. Rycerze Kolumba ze Skorzeszyc mają swój sztandar.

– Być zmartwychwstanką. Siostry ze Szczekocin.

– Szopki z Polski i świata można oglądać w Pińczowie (w dawnej drukarni Ariańskiej).

W Gościu Niedzielnym m.in.:

– Serce Kościoła. Kościół – Ciało Chrystusa oddycha modlitwą jak tlenem. Kontemplacyjne klasztory są więc dla niego nie tylko koniecznym warunkiem istnienia, ale i nadzieją na ostatecznie zjednoczenie z Oblubieńcem.

– Błędy Polskiego Ładu. 700 stron bardzo skomplikowanych zapisów legislacyjnych, których chyba nikt nie rozumie, nawet urzędnicy skarbowi.

– Czy jest zbawienie poza Kościołem? Ważne pytanie w kontekście Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz Dni Judaizmu i Islamu.