Warto przeczytać!

W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego m.in.:

Czy da się dziś zorganizować Pierwszą Komunię tak, aby komercyjna otoczka nie zasłoniła istoty: spotkania z żywym Bogiem? Z lektury tekstów na popularnych portalach wyłania się obraz uroczystości, w której najważniejsze są prezenty i atrakcje na przyjęciu

O zatraceniu wiary, słabej teologii i zachodniej kulturze indywidualistycznej mówi kard. Willem Jacobus Eijk – arcybiskup Utrechtu i prymas Niderlandów. W Kościele mamy dziś do czynienia z dezorientacją co do treści nauczania – zauważa

Widok strażaka oznacza, że nadchodzi pomoc. Jeśli strażakiem jest duchowny, może pomóc nawet tam, gdzie nikt inny pomóc już nie potrafi. O kapłanach, którzy w wolnych chwilach działają w Ochotniczej Straży Pożarnej pisze Franciszek Kucharczak. Wśród opisanych kapłanów jest ks. Łukasz Zygmunt.

W najnowszej Niedzieli m.in.:

Czego Pan Bóg zapomniał objawić przez Jezusa, że teraz „dopowiada” przez Bożą Rodzicielkę? Czy nie wystarczy pośrednictwo zbawcze Jezusa? Czy potrzebujemy objawień maryjnych?

Początek świata. Kto ma rację? Przyzwyczajeni do naukowej wizji powstania świata przed miliardami lat zapominamy, że jest on wyłącznie skutkiem decyzji Boga. Jak rozumieć informacje o stworzeniu świata i człowieka zawarte w Piśmie Świętym.

Co z małżonkami, którzy opuszczeni przez współmałżonka, zdradzeni, żyją wierni złożonej przysiędze małżeńskiej?

W Niedzieli Kieleckiej m.in.:

Stróż i świadek wiary. Jubileusz bpa Mariana Florczyka

Dziedzictwo dla przyszłych pokoleń – Archiwum Państwowe w Kielcach

Pobożność maryjna ma się dobrze – ks. Edmund Nocoń o formach kultu maryjnego w naszej diecezji