Warto przeczytać…..

W najnowszym numerze Niedzieli m.in.:

Co należy zrobić, aby młodzi ludzie nie odchodzili od chrześcijaństwa? Jakie błędy popełniamy przy przekazywaniu wiary młodemu pokoleniu? Co zmienić w naszym podejściu do wiary i mówienia o niej, aby zachęcić dzieci do nawiązania głębokiej relacji z osobowym Bogiem?

Nowy projekt „Niedzieli”: „Opowiedz, co Jan Paweł II zmienił w Twoim życiu. Jaki wpływ na Twoje życie miała jego osoba lub nauczanie?”.

Dziś, kiedy z przerażeniem patrzymy na oszczerczą kampanię wymierzoną w Jana Pawła II, musimy bronić prawdy o papieżu i jego dziedzictwie, a czynimy to, odkrywając na nowo jego nauczanie i wierność jego przesłaniu.

W Niedzieli Kieleckiej m.in.:

W pocie i trudzie na Święty Krzyż – Nocna Droga Krzyżowa

Cisza otwiera na Zmartwychwstanie (Piotrkowice k. Chmielnika)

W cieniu tajemnicy krzyża (relacja z par. klasztornej w Pińczowie)

Nie pozwólmy się podzielić (Czy ataki na Jana Pawła II zniszczą naszą wspólnotę wiary?)

Jacy kapłani potrzebni są dziś – mówi ks. dr Karol Starczewski

 

W najnowszym Gościu Niedzielnym m.in.

Kolejny z uczynków miłosierdzia względem duszy. Tym razem: „modlić się za żywych i umarłych”. Uczynki miłosierne są aktami chrześcijańskiego poświęcenia, a właściwie… powinny nimi być.

Triduum Paschalne to nie przygotowanie do świąt – to świętowanie. Co roku wchodzimy w tajemnicę podzielonej na trzy części liturgii rozpoczynającej się znakiem krzyża na początku Mszy Wieczerzy Pańskiej i kończącej się błogosławieństwem na końcu Wigilii Paschalnej.

Andrzej Grajewski, na podstawie nieznanych wcześniej materiałów znalezionych w archiwum KGB w Kijowie, przypomina rolę jaką odegrał Jan Paweł II w obaleniu komunizmu. Dokumenty pokazują, jak wybór Jana Pawła II zmienił układ sił na świecie.

O tych, którzy wracają do Boga w ostatnich chwilach życia, mówi ks. Krzysztof Tabath, który przez 20 lat był kapelanem szpitalnym w Katowicach-Ochojcu.