Pielgrzymka Róż Różańcowych 06.10.2018 Włoszczowa

PROGRAM PIELGRZYMKI:

  9.00 – Przyjazd i rejestracja grup pielgrzymkowych
(Każdy uczestnik otrzyma pamiątkę spotkania i słodką bułkę)

  9.30 – Zawiązanie wspólnoty, prezentacja grup i krótka historia Sanktuarium
(ks. prałat Zygmunt Pawlik – kustosz Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin we Włoszczowie)

  9.45 – Animacja misyjna – Zgromadzenie Matki Bożej Pocieszenia Missionari Della Consolata
(Ojciec Luca Bovio – sekretarz Krajowy Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce)

10.15 – Konferencja: „W mocy Ducha Świętego wraz z Maryją głosimy światu Chrystusa”
(ks. dr Maciej Będziński – Sekretarz Krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła)

11.15Modlitwa Różańcowa

12.00Msza święta koncelebrowana z błogosławieństwem papieskim pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego

13.00 – Zakończenie pielgrzymki – zawierzenie pielgrzymów Matce Bożej Opiekunce Rodzin