Październik miesiącem Różańcowym

Miesiąc październik jest czasem w szczególny sposób poświęconym Matce Boskiej Różańcowej i modlitwie zwanej Różańcem. Jest to modlitwa, która swe początki ma prawdopodobnie już w średniowieczu i poprzez rozważanie poszczególnych tajemnic za pośrednictwem Matki Bożej kierowana jest do samego Pana Jezusa.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w naszym kościele po wieczornej Mszy świętej.

Św. Jan Paweł II wielokrotnie mówił o wzmacniającej sile Różańca, który towarzyszył mu od najmłodszych lat:

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby… Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec!”

„Ufam, że ta tradycja odmawiania Różańca w mojej Ojczyźnie będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę z całego serca duszpasterzom i rodakom w mojej Ojczyźnie”.

„Różaniec. Ta prosta i głęboka modlitwa pomaga rozważać życie Chrystusa i tajemnice zbawienia; dzięki nieustannemu przyzywaniu Maryi oddala niebezpieczeństwo rozpadu rodziny; jest niezawodną więzią komunii i pokoju. Zachęcam wszystkich, a w szczególny sposób chrześcijańskie rodziny, aby podążając codzienną drogą wierności, szukały w Różańcu umocnienia i oparcia”.

Nie lękajmy się więc sięgać po tę skuteczną modlitewną broń w intencjach całego Kościoła, naszej parafii, wszystkich rodzin, ludzi samotnych, zagubionych życiowo i bezbronnych. Bądźmy dziećmi Maryi, wtuleni z wiarą w Jej macierzyńską dłoń!

Papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku  Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, w którym Kościół w szczególny sposób rozważa działalność misyjną Kościoła. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcanie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne,aby rozwijało się umiłowanie misji.