ODPUST PARAFIALNY

dnia 30 sierpnia w naszej parafii odbył się Odpust Parafialny ku czci Matki Bożej Częstochowskiej.

Sumie Odpustowej o godz.12.00 i kazanie wygłosił ks.  Marek Rusek -salezjanin proboszcz parafii Polana w Bieszczadach