Niedziela Świętej Rodziny – 31 grudnia 2023

Dzisiejsze święto nasuwa nam wszystkim temat do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia; stanowi sanktuarium życia i świętości. Dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin.

  1. Dzisiaj żegnamy 2023 rok. Przyjdźmy na modlitwę dziękczynno-przebłagalną za ten mijający czas. Nabożeństwo rozpoczniemy po Mszy św. o godz. 18.00 Zaśpiewamy wówczas uroczyste Te Deum lauda mus, za odmówienie którego w ostatnim dniu roku można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  2. Jutro powitamy rok 2024. Postarajmy się, by Nowy Rok rozpocząć w Imię Boże: w tym dniu przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (uroczystość ta jest świętem nakazanym!) oraz Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Msze Święte jak w każdą niedzielę. W tym dniu Kościół również otwiera skarbiec odpustowy: odpust można uzyskać za pobożne odmówienie hymnu do Ducha Świętego Veni Creator Spiritus.
  3. We wtorek, 2 stycznia, wspominamy świętych; Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.
  4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień szczególnego dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania do służby w Kościele także z naszej wspólnoty parafialnej; pierwszy piątek miesiąca – dzień Komunii Świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za wszystkie grzechy nasze
    i świata. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej przed Mszą św.
  5. W sobotę, 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli, święcimy kadzidło oraz kredę, którą zgodnie ze zwyczajem kreślimy na drzwiach naszych domów pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Msze św. w tym dniu będą odprawiane według porządku niedzielnego. Taca z Trzech Króli przeznaczona będzie  na Misje.
  6. W przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godz. 8.00 zmiana tajemnic różańcowych.
  7. W dniach kolędowania, w tygodniu nie będzie wieczornej Mszy św. odprawianej o godz. 18.00. Również kancelaria parafialna w godzinach wieczornych, też będzie nieczynna.
  8. W tym tygodniu z Duszpasterską Wizytą udamy się w następującej kolejności:

02.01.2024 – wtorek – Kruszelnickiego  numery 11 – 39 oraz 12 – 36
03.01.2024 – środa – Kruszelnickiego numery  38 – 54 oraz 47 – 105  i  Miedziana 20
04.01.2024 – czwartek – Kruszelnickiego  54a – 90A oraz 107 – 159 A
05.01.2024 – piątek – Kruszelnickiego 92 – 142A oraz  161 – 199

Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30. Dołóżmy starań, aby na czas wspólnego kolędowania była obecna cała rodzina. Woda święcona jest przygotowana przy głównym wejściu do kościoła.