III Wielkiego Postu – Niedziela – 3 marca 2024

  1. Dziś rozpoczynamy PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które głosi salezjaninm ks. Sylwester Rozember. Modlitwą otaczajmy księdza rekolekcjonistę, aby mocą Ducha Świętego dopomógł nam zrozumieć sens przemiany naszych serc i na nowo odczytać głębię powołania chrześcijańskiego. Dokładny program rekolekcji jest wywieszony w gablocie oraz podany na naszej stronie internetowej a także  podaje sam rekolekcjonista. Od jutra Msze św. z naukami rekolekcyjnymi o godz. 8.00, 10.00 i 18.00. Również jutro po Mszy św. o godz. 18.00. Nauka stanowa dla kandydatów do Bierzmowania, młodzieży  szkoły średniej, studiującej i  pracującej, a we wtorek po Mszy św. wieczornej nauka stanowa dla Małżonków. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych na te nauki stanowe. We wtorek, 7 marca, o godz. 10.00 Msza św. dla chorych i osób w podeszłym wieku. Pół godziny przed Mszą św. dla nich będzie okazja do spowiedzi. Prosimy najbliższych o podwiezienie chorych i starszych na to nabożeństwo. W czasie Mszy św. zostanie udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych oraz błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.
  2. Z racji rekolekcji, wyjątkowo dzisiaj, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.15. Natomiast o godz. 18.00  Msza św. z nauką rekolekcyjną
  3. W środę, zakończenie rekolekcji. Na każdej Mszy św. będzie zbierana taca dla rekolekcjonisty. Natomiast przed wieczorną Mszą św. nie będzie nowenny do M.B.Cz.
  4. W poniedziałek, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza, polskiego królewicza. Jest On patronem Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy opatrzności Bożej Kościół i cały naród litewski.
  5. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w piątek, po Mszy św. o godz. 8.00 i 17.30. Natomiast przed rozpoczęciem „Drogi Krzyżowej” o godz. 17.30, dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii św. zostaną wręczone i poświęcone książeczki do modlitwy a następnie dzieci te wraz z rodzicami poprowadzą to nabożeństwo. Zapraszamy.
  6. W piątek, 8 marca, przypada Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach, o kobietach opiekujących się chorymi i niedołężnymi, a także o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki. 
  7. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła. Wszystkim mówimy staropolskie – Bóg zapłać!
  8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która znajdują się na stoliku w kaplicy.