Ważne ogłoszenie

Dziś 24 marca br. rząd ogłosił nowe ograniczenia w związku z epidemią. Wśród nich jest również zapis mówiący, że w mszach i pogrzebach może uczestniczyć do pięciu osób, nie licząc osób sprawujących posługę. dlatego bardzo prosimy pamiętać, że pierwszeństwo w udziale we Mszy św. mają te osoby, które zamówiły intencję Mszalną. Prosim o surowe przestrzeganie tego nakazu.